ครม.เห็นชอบเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีทีเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อ ศก.ฯ

ครม.เห็นชอบเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีทีเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อ ศก.ฯ

16 ธ.ค. 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เสนอสาระสำคัญของร่างฯ อ่านเพิ่มเติม

จีนเสนอให้เงินกู้ 10,000 ล้านดอลลาร์ในที่ประชุมผู้นำประเทศจีน-ยุโรปกลาง-ตะวันออกครั้งที่ 3

จีนเสนอให้เงินกู้ 10,000 ล้านดอลลาร์ในที่ประชุมผู้นำประเทศจีน-ยุโรปกลาง-ตะวันออกครั้งที่ 3

       สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 15 ธ.ค.  นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียงของจีน ได้เดินทางถึง กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมกับผู้นำ 16 ชาติในยุโรปกลาง-ตะวันออก ครั้งที่ 3

บ่ายวันที่ 16 ธ.ค. นาย หลี่เค่อเฉียง ได้กล่าวในที่ประชุมร่วมกับผู้นำ 16 ชาติ เสนอกรอบความร่วมมือด้านการเงินกับชาติยุโรปกลาง-ตะวันออก โดยให้วงเงินกู้พิเศษจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ช่วยพัฒนาโครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งกองทุนสำหรับการลงทุน 3,000 ล้านดอลลาร์ เริ่มใช้กองทุนความร่วมมือการลงทุน จีน-ยุโรปกลางตะวันออกช่วงสอง 1,000 ล้านดอลลาร์ สนับสนุนวิสาหกิจและองค์กรการเงินของประเทศยุโรปกลาง-ตะวันออก ออกพันธบัตรเงินกู้เหรินหมินปี้ และสืบเสาะลู่ทางในการก่อตั้งกองทุนความร่วมมือ เหรินหมินปี้ประเทศยุโรปกลาง-ตะวันออกขึ้น  นอกจากนี้ ให้ขยายขอบเขตการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากร เสริมการแลกเปลี่ยน ด้านการท่องเที่ยว เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา อนามัย ด้านเยาวชน สตรี และสื่อมวลชน อ่านเพิ่มเติม

ครม.เห็นชอบ 400 ล้าน จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวเด็กอาชีวะ ปี 58

ครม.เห็นชอบ 400 ล้าน จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวเด็กอาชีวะ ปี 58

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57 พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมที่อนุมัติตามที่ ศธ. เสนอขอรับการจัดสรรงบกลางประจำปีงบประมาณ2558 และงบปี 2559-2563 ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 ปีการศึกษา 2558 ประมาณ 277,717 คน ทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยปีการศึกษา 2558 ใช้งบจำนวน 414,527,000 บาท ปีการศึกษา 2559 ใช้งบจำนวน 469,486,000 บาท และปีการศึกษา 2560 ใช้งบจำนวน 484,392,000 บาท อ่านเพิ่มเติม

รัฐเท2.5หมื่นล้านอุ้มเอสเอ็มอีตั้งกองทุนเข้าถือหุ้น10-50%

รัฐเท2.5หมื่นล้านอุ้มเอสเอ็มอีตั้งกองทุนเข้าถือหุ้น10-50%

17 ธ.ค. นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแนวทางจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) วงเงินกองทุน 25,000 ล้านบาท เบื้องต้นรัฐบาลอาจต้องจัดสรรเงินสมทบกองทุนประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อเข้าไปร่วมลงทุนกับเอสเอ็มอี ที่มีศักยภาพกลุ่มต่างๆ เช่น ภาคเกษตร อุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยกองทุน VC อาจเข้าร่วมลงทุนกับเอสเอ็มอีประมาณ 10-50% ของทุนจดทะเบียนเพื่อให้เอกชนมีทุนในการขยายกิจการ จากเดิมรัฐบาลหลายแหล่งทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ แต่ในครั้งนี้ได้ เข้าไปร่วมลงทุนผ่านคณะกรรมการพิจารณานำเงินเข้าไปลงทุน คาดว่าจะสรุปการตั้งกองทุนร่วมลงทุนเพื่อเดินหน้าร่วมลงทุนได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี’58 เบื้องต้นได้ใช้อาคารของเอสเอ็มอีแบงก์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานของกองทุนร่วมลงทุน โดยหลักเกณฑ์การลงทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนรัฐบาลจะแต่งตั้งขึ้นมาอีกครั้ง อ่านเพิ่มเติม

ผุดโครงการใหม่เอาใจประชาชน ‘ปุ่มนาทีชีวิต’ระงับเหตุติดจรวด

ผุดโครงการใหม่เอาใจประชาชนปุ่มนาทีชีวิตระงับเหตุติดจรวด

135776 วานนี้ 16 ธ.ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และตัวแทนจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา เปิดตัวโครงการ Police Help Me หรือ Push for life หรือ ปุ่มนาทีชีวิต ซึ่งเป็นโครงการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้านหน้าศูนย์การค้าที่มีประชาชนเดินพลุพล่าน อ่านเพิ่มเติม

‘นริศ’ชี้ทางออกรมช.เกษตรฯแนะรายงานปัญหายางเป็นระยะ

นริศชี้ทางออกรมช.เกษตรฯแนะรายงานปัญหายางเป็นระยะ

13577217 ธ.ค. 57 นายนริศ ขำนุรักษ์อดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยหลังการเข้าพบนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ในกรณีหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นที่จะนำยางไปทำถนนและสนามกีฬาและอื่นๆ ทำได้ยากเพราะมีปัญหาในเรื่องวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีบริษัทเดียวจึงต้องยกเลิกนั้น ตนจึงได้เสนอทางออกในการหารือคือให้เร่งแก้ไขระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปัญหาในการระบายยางเพื่อนำไปใช้ โดยให้แก้ไขโดยใช้คำสั่ง คสช. หรือมติครม. หรือแก้ใช้ระเบียบฯ แต่ควรทำได้โดยเร็วด้วยอำนาจพิเศษ ไม่ควรปล่อยให้ยาวนานต่อไปอีกเพราะประชาชนเดือดร้อนมากแล้ว และเสนอว่าให้รัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรฯ ควรแถลงข่าวความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาราคายางพาราเป็นระยะๆ เพราะขณะนี้ความไม่เชื่อมั่นการแก้ไขของรัฐบาลที่จะสะสมไปเรื่อยๆและจะมีปัญหาต่อการทำงานของหน่วยงานรัฐและรัฐบาล เพื่อผลในทางจิตวิทยาที่ต้องรีบดำเนินการ

 

แกนนำชาวสวนยางตรังปราศรัยกดดันรัฐบาลต่อเนื่องพร้อมท้า คสช.จับ

แกนนำชาวสวนยางตรังปราศรัยกดดันรัฐบาลต่อเนื่องพร้อมท้า คสช.จับ

วันนี้ (17 ธ.ค.) ที่บริเวณหอนาฬิกา บนถนนวิเศษกุล หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง นายสิงห์สยาม มุกดา หรือ “ปลัดสิงห์” อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในฐานะแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง ได้นำโทรโข่งมาปราศรัย พร้อมแผ่นป้ายมาถืออยู่บนเกาะกลางถนน โดยมีข้อความว่า “เมื่อยางไร้ราคา คนใต้ไร้วิญญาณ รัฐบาลก็ไร้น้ำยา คสช.มาจับผมเลย” และ “ถ้ารัฐฯ ไม่ฟังเสียงชาวสวนยาง ก็อย่าอ้างว่าทำเพื่อประชาชน คสช.มาจับพวกผมเลย” จากเครือข่ายพิทักษ์ชาวสวนยางพาราภาคใต้ (คพต.) ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่ขับขี่รถผ่านไปมา ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อราชการและธุรกิจ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นย่านสถานที่ราชการ และบริษัทห้างร้านที่สำคัญของตัวเมืองตรัง อ่านเพิ่มเติม

“ทองฉัตร” ลั่นพลังงานนายทุนต้องไม่ขาดทุน – “รสนา” ย้ำไม่ควรตกอยู่ในมือเอกชน แนะรัฐบริหาร

“ทองฉัตร” ลั่นพลังงานนายทุนต้องไม่ขาดทุน – “รสนา” ย้ำไม่ควรตกอยู่ในมือเอกชน แนะรัฐบริหาร

สปช. ทุนพลังงาน “ทองฉัตร” สาย ปตท. เสนอ 6 ประเด็นบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญ บอกราคาพลังงานนายทุนกำไรไม่เกินควรแต่ต้องไม่ขาดทุน รัฐอุดหนุนแค่คนจนก็พอ “รสนา” ซัด พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ทำรัฐเสียเปรียบ ย้ำความมั่นคงพลังงานไม่ควรปล่อยในมือเอกชน แนะให้รัฐบริหารจัดการพลังงาน และต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งรายรับรายจ่ายของรัฐ ชี้ที่ผ่านมาไม่จริงใจหนุนพลังงานหมุนเวียน หนุนแค่นายทุนใหญ่ “คำนูณ” แนะรวมแร่เป็นทรัพยากรชาติ อ่านเพิ่มเติม

เห็นชอบรีดภาษีโรงเรียนกวดวิชาปิดช่องโหว่-ชี้ทุนลงต่ำกำไรสูง

เห็นชอบรีดภาษีโรงเรียนกวดวิชาปิดช่องโหว่-ชี้ทุนลงต่ำกำไรสูง

9 ธ.ค. 57 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบกับแนวทางที่จะแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบอย่างยั่งยืน โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 โดย ป.ป.ช.เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีกับโรงเรียนกวดวิชา ที่ประกอบเป็นธุรกิจเพราะ ป.ป.ช.เห็นว่าโรงเรียนกวดวิชาเป็นโรงเรียนที่ลงทุนไม่มาก แต่มีผลกำไรค่อนข้างสูง ประกอบกับกฎหมายไม่ได้บังคับให้โรงเรียนกวดวิชา ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จึงทำให้มีช่องโหว่ของการเก็บภาษี อีกทั้งสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่สามารถเข้าควบคุมการจัดเก็บภาษีได้ เพราะการจัดเก็บภาษีเป็นเรื่องของกรมสรรพากร

 

ขีดเส้นถกคณะทำงานคดีข้าว’ปู’ ป.ป.ช.ยันจีทูจีไม่เกี่ยวเรื่องนี้

ขีดเส้นถกคณะทำงานคดีข้าวปูป.ป.ช.ยันจีทูจีไม่เกี่ยวเรื่องนี้

13559516 ธ.ค.57 นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ในสำนวนคดีอาญา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวฝ่าย ป.ป.ช.กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าในการทำงานของคณะทำงานร่วมฯ ว่า สำหรับกรณีนี้ในที่ประชุมไม่ได้คุยรายละเอียด มีอยู่แค่ในส่วนภายหลัง อสส.แถลงข่าวขอเพิ่มประเด็นในส่วนสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องในการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) นั้นไม่ทราบมาก่อนเลย แต่ที่เรายืนยันก็คือเอกสารหลักฐาน 4 รายการที่เราเห็นด้วย และเคยแถลงไปแล้วเพื่อให้เกิดข้อสมบูรณ์ในคดี ส่วนการประชุมครั้งหน้านั้นผู้แทนฝ่าย ป.ป.ช.ได้ประสานไปยังผู้แทนของฝ่าย อสส.แล้ว โดย อสส.ก็พยายามประสานให้คณะทำงานร่วมฯ ทุกคนพร้อมและเริ่มประชุมได้ก่อนสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ อ่านเพิ่มเติม